Beeksisa Bara 2012

Beeksisa Hojii fi Odeeffannoo wayitawaa. Sirreessa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa Bara 25 Lakk 32 Waxabajjii 14 Bara 2010 baherratti beeksisa Obbo Shawaa Alaayyuu Waalellinyiifi Aadde Tsiggee Damisee mana Aadde Tsiggee Gabruu mana jireenyaa Magaalaa Adaamaa Ganda qabate yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee irraa kaasee Migiraa keessatti galmaa’ee iddoo mana jireenyaa qajeelfamee. The latest Tweets from Addisu Arega Kitessa (@addisu_arega): "Tooftaa diinni jaarraa tokkoo oliif itti gargaaramee Oromoo ittiin cabsaa ture ijoonOromoo Oromoodhaan rukutuudhaan tokkummaa dhabsiisuudha. Jala bultii irreechaa hora Finfinnee kan bara 2019 ykn 2012 jiddu gala galma Aadaa oromoo magaalaa finfinnee. 46,440,163,819. New 2017 oromo drama saliha sami filima jaalala Afaan oromo new 2017. 4,890 m or 16,040 ft) is a high mountain pass in Zanskar range ,connecting Lahaul district in Himachal Pradesh to Ladakh in Jammu and Kashmir , situated along the Leh-Manali highway. Analysts say that this move may affect diplomatic negotiations between ONLF and Ethiopia brokered by Kenyan Government on 2012. "Beeksisi karaa interneetii gaggeeffamu humna kan qabuu fi daandii daldalaa isa guddaadha. Bara ijollummaa. Finfinnee, Muddee 3, 2012 (FBC) - Ministirri Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii Dooktar Injiinar Geetaahuun Makuriyaan Eejansii Humna Atoomiikii Addunyaatti daayreektara tumsa teeknikaa Afrikaa Shuktaa Abdulraazaaq waliin mari'atan. January 22, 2015, Nairobi (Human Rights Watch) – The Ethiopian government’s systematic repression of independent media has created a bleak landscape for free expression ahead of the May 2015 general elections, Human Rights Watch said in a report released today. Bara 2012 tti sirna bulchiinsa gibiraa fi taaksii ammayyaa'aa fi haqa qabeessa ta'e diriirsuun galii dinagdeen naannichaa maddisiisu gahumsaan sassaabuu. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Dhumarratti aannan buttee kan butteen fuudhan moonaa loonii keessatti dhangalasan, "lagni yaa'ee, lagnii yaa'ee" jechaa dhangalaasu. Keessumaa dhukkubni bara kana dhala namaa fixaa jiru/HIV/AIDSiin/haala dhaggeeffachuufi dubbisa keessatti dhiyaachuun isaa xiyyeeffannaa kennamuufin dhimma qabu waan ta’eefi. Ni lolu moo ni gabbaruu utuu hin murteeffatin hankaaffaman. com pencarian. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Moderator, Sidama National Regional State Information Net Work January 25, 2014 A highly controversial far right fundamentalists Amhara organisation advocating to reclaim its lost hegemony officially declares war on the largest Ethiopia’s Oromo Ethnic nationals, on January 24, 2014 in its officially dispatched press statement in Amharic. Bara 1987 hojiitti yeroo gallu tiyaatira 'Daawwitii Jireenyaa' jedhamu. Baruu barsiisuu bara 2012 naga qabeessa taasisuuf hawaasa naannoo, maanguddoota, abbootii amantaa, caasaa nageenyaa fi mootummaa waliin mariin taasifamuu eeraniiru. Harka isaa keessaa immoo kan nu butachuu dandaú hin jiru. Amajjii84 bara. Sirreeffama Mindaa Bara 2012 Pdf. org) - Gabaasaa: Ebla 27/2012 FDG Gootota dargaggoota Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa jabaatee itti fufuun guyyaa har'aa Ebla 27,2014 falmaa jabaa keessa oolan. Ibsii asi gaditti dhiyeessu, seena kiyya dabre keessaa wantoota gabaabdu qofa Ummata biyya keessa jirufi biyya alaa jiruf dhiyeesudhaan Saba Oromoo dhiifama gaafachuudhaafi. 22/12/2019 ====Alaabaa===== Alaaban mallattoo Seera Walaabuu ykn Walaabummaati (mallattoo bilisummaa biyyaa Oromooti). Oromoon Bilisummaa fi Walabumaa Oromiyya Barbaduu hundi haala dure tokko malee wal dukka hiriruuf dirqisfamee jira. Koreen Hojii Raawwachiiftuu Paarticha guyyaa kaleessaa dhimmoota haala yeroo fi filannoo biyyaaleessaa. carraa hojii uumuu fi wabii nyaata magaalotaa. Raas, Achirraa faarri itt toluu didnaan biyyaa bahuuf karaa Sayyoo kaanaan Bure irratt Odaa Jooteen ittifame. Dhaabbanni Fayyaa Adunyaa bara 2012 akka ibsetti sababa balaa kanaan addunyaarratti waggaa waggaan namoonni miliyoona 1. As religious organisation, we affirm that life is sacred. OBN 18, 2011 -Bara baajataa 2012 ti lammiilee miiliyoona 3’f carraa hojii uumuuf karoorri qabame. xalayaa ati barreessi nan jettu barreessuu gonkumaa akka hin dandeenyeen si beeksisa. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Doorii maroo !Simaare yaa Gadaa jiituu jedhee taphataa deema. Karaa Gimbii yaallaanis, Guyii irratt humni Konfedereeshin Oromoo Lixaa dhaabeeni. dhimmoota kominikeeshinii. Kaayyoon kabaja ayyaana kanaa miidhaa koorniyaa irratti xiyyeeffatee raawatamu balaaleffachuudhaf. Dhaabbanni Fayyaa Adunyaa bara 2012 akka ibsetti sababa balaa kanaan addunyaarratti waggaa waggaan namoonni miliyoona 1. CAFFEE - (Onk. walaloo Lataa Qana,ii jala bultii bara haaraa 2012 official video 2019 - Duration: 13:38. Bara Faranjootaa 2016 Saa’oo Pooloo Braaziilitti yaala baqassanii wallaanuuu sa’aa 10 fudhatee fi sanaana boodas deeggarsa yaalaa daa’ima horachuu taasifameefin amma haadha daa’imaa taatetti. " It was for this in 2012, the. Namoota hoolotatti fakkeeffamaniifi inni karaa Yihowaan itti fayyisu akka ta'e amananii fudhataniin,. Dhimmoota. Pireezidantiin MMWO Kab. Oromo‐English Smoke‐Free Lease Addendum Created by Live Smoke Free MN and the Public Health Law Center 2012. Oromia Occupational Competency Assurance Agency Communication Page. How to Find Bara in English (by Alex over @ Yaoi911) Monthly Bara Translations (by leon692) MyReadingManga. Kutaan ibsaa/hiikaa (defini ons) jiraa ©o akka imaamma chaan bu‐. The 2012 Irreechaa Birraa festival is one of the main celebration in every year at the beginning of Birraa (the sunny new season after the dark, rainy winter season. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta'an argattu. 31,671 likes · 1,578 talking about this. OMN:Oduu Adol. Dudhaalee firiiwwaan qorannoo irraa argamu ni beeksisa. Le 2 décembre 2012, il sort Guere Guerê dans le même univers que son dernier clip. Amajjii84 bara. Aartist Abbabach Ajjamaa barnoota kutaa 12 xumurtee hojii barbaacha otoo beeksisa ddubbistuu aartii waliin wal-agartee. Here are some of live pictures, videos and reports refer to Irreecha Oromo Thanksgiving 2014 (6408 in Oromo Calendar) Season Global Events Planning and Celebration. Walga’ii kanaarratti kan argamaan Koomishinarri Koomishinii carraa hojii uumuu Dr. 4 Tajaajiltoonni Waaqayyoo amanamoon bara duriitti turan tokko tokkos haala isaan mudatetti baayʼee abdii waan kutataniif duʼuu akka qaban isaanitti dhagaʼamee ture. Mootummaan EPRDF irreecha bara 2012 irratti dargaggoota Oromoo 200 ol diddaa kaasuuf jettu yakka jedhuun ukkaamsuun isaa kan yaadatamu bara 2013 kanas magaala Duukam keessatti jala bultiidhaa qabatee sakattainsa eegaleen Oromoota heddumminaan hidhaa jira. Paartileen siyaasaa Oromoo kunneen marii ji'oota shanan darbanitti osoo waliirraa hin citiin mari'ataniin faayidaa uummata oromoorratti tokkummaan hojjachuuf waliigaltee mallatteessaniru. Onkololeessa 19, 2009 Dhimmi labsa kanaa waayee namni Ibsaa Nagawo jedhamu gaaffi fi deebii (interview) Radiyoo Sagalee Adda Bilisummaa Oromootiin (SABO) kurfaawee guyyaa gaafa Onkololeessa 18, 2009 dhihaate irratti haala itti if dhiheesse kan ilaalu. Frehiwot Tamru, CEO of #Ethiotelecom highlighting the now and the future to @forbesafrica @penresa_mc Read the full interview below #Ethiopia. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. ka'ii QEERROO! odeeffannoo ho'aa, sirrii, fi qulquullina qabu argaachuf page kana like goodha!!. caffee oromiyaa,Caffee,CO. He asked Kenya, which took the responsibility to be a neutral venue, and as a facilitator to investigate fully the incident and request the Ethiopian government to return the abductees. 12 caalun hojjetamaa jiraachuusaanii Biiroon Maallaqaafi Waltainsa Dinagdee Oromiyaa beeksise. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Doorii maroo !Simaare yaa Gadaa jiituu jedhee taphataa deema. Rakko bara 2012 guutuu na mudataa tureerraa kan ka’e, gara baqaa deemudhaan kunoo amma Ameerikaa keessattin argamaa. Ethiopia: Kidnapping and Disappearances. SiiTube | Ethiopians in Frankfurt confront information minister Getachew Reda. Beeksisa Hojii Ergaa Keessan Nu Qunnamaa Poolisii Godinaalee Bara 2012 tti hojii poolisii fakkeenyummaafi amantaa uummataa qabuun hawaasa gocha yakkaa jibbee. Kutaan ibsaa/hiikaa (defini ons) jiraa ©o akka imaamma chaan bu‐. Fakkeenyaaf Iyoob inni baayʼee dhiphatee ture: “Ani jireenya koo nan balfe; jiraachuu koo itti fufuu hin barbaadu” jechuudhaan miira gaddaatiin dubbateera. A adeemsifame keessatti Chaarterii mootummaa Ce'umsa. BEEKSISA: Sagantaa Idileetiin Bara 2012 Barnoota Digrii 2ffaafi 3ffaa Yuunivarsiitii Jimmaatti Barachuuf Kanneen Dorgomaa Jirtan Hundaatiif ***** Ragaa barnootaa keessani kan digrii jalqabaa Yuunivarsiitii barattan irraa gara Biiroo Rajistraara Yuunivarsiitii Jimmaatti (L. org) – Gabaasaa: Ebla 27/2012 FDG Gootota dargaggoota Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa jabaatee itti fufuun guyyaa har’aa Ebla 27,2014 falmaa jabaa keessa oolan. Hanga ammaatti tarkaanfiin golgaa amantiitiin ummata nagaa irratti fudhatame hundi isaa Oromiyaa keessa. Download Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu for PC - free download Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng. 3 DUDHAALEE (VALUES) • Itti gaafatamummaa • Iftoomina • Tajaajila maamila giddu galeessa godhate kennuu • Seera gibiraa fi taaksii kabajuu. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol’aanaa kan qabu yoo ta’u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta’e kennuuf aangeffameera. Goototni barattootni Oromoo gaaffii keenyaaf deebiin nuu kennamuu qaba jechuun guyyaa lammaffaa ganama irraa eegaluun dhaadannoo dhageesisa turanii jiru. Bara Bara 24 23. As religious organisation, we affirm that life is sacred. Aartist Abbabach Ajjamaa barnoota kutaa 12 xumurtee hojii barbaacha otoo beeksisa ddubbistuu aartii waliin wal-agartee. 732: Adeemsa kana keessas, dandeettiiwwan afaanii nicimsatu. CAFFEE - (Onk. 00 (Biiliyoona afurtamii jahaafi miiliyoona dhibba afuriifi miiliyoona afurtamaafi kuma dhibba tokkoof kuma jahaatamii. Mootummaan gabroonfataa uummata Oromoo qe'ee fi lafa isaa irraa buqqisuu aadeffate har'a illee saalfii tokko malee magaalota naannoo FF kan akka L/Xaafoo L/Daadhii,Burraayyuu,Sabbataa fi Duukam fa'aatti lafa qonnaan bulaa irraa saamee maallaqattii gurguratuu irra darbee qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa ifaan ifaatti irraa fuudhuun ummaata Amahaaraa fi Tigrree naannoo isaanii irraa fiduun. Kunis yeroo leenjisaa Riyaal Maadrid ture, bara 2011 fi 2012 galii beeksisa irraa argataa ture keessaa gibira Yuuroo miiliyoona 3. Bara Ammaa ijoollee ofii Aadaa fi Eenyummaa ofii mata mataatti barsiisuuf akka durii haalli jireenyaa mijataa miti. Dudhaalee firiiwwaan qorannoo irraa argamu ni beeksisa. Average of 92 points in 10 community wine reviews on 2012 Paul Bara Champagne Grand Cru Spécial Club Rosé, plus professional notes, label images, wine details, and recommendations on when to drink. Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara 2011 fi Karoora Hojii bara 2012 irrattis kan mari'tamu ta'a. 46,440,163,819. Haqa qabna, saba guddaa qabna, waliin qabsoofnet waliin bilisoomna. dhimmoota kominikeeshinii. Bara 2012 tti sirna bulchiinsa gibiraa fi taaksii ammayyaa’aa fi haqa qabeessa ta’e diriirsuun galii dinagdeen naannichaa maddisiisu gahumsaan sassaabuu. a/t/geejjibaa. bara / too lazy! / May 6th, 2012 - pixiv pixiv. Gadaamessa dubartoota 39f dubartoota biroorraa dabarfameen daa’imman 11 akka dhalatan ragaaleen yaalaa ni agarsiisu. Sirreeffama Mindaa Bara 2012 Pdf. Just as Ethiopianists' Addisaba is Oromianists' Finfinne, the former's Ethiopia is the later's Oromia. Yunivarsiitiin Dambi Dolloo beeksisa har'a baaseen, sababa yeroo adda addaatti barnoonni addaan ciccituun rakkoo guddaa keessa akka jiru beeksiseera. Everything in life is grist for my mill, including sexuality, and will be addressed here. 74/2003 of Oromia National Regional State Proclamation No. (Deegarsa Nagaa fi Araara Moona ABO, Qabsaawotaa fi Ummata Oromoof) Tarkaanfi WBO Zooni Kibbaa. Beeksisa Hojii fi Odeeffannoo wayitawaa. Amajjii bara 2012. Ijoollee Oromoo Dalagaa dhabanii lafa jiran akka dalagaa argatan taasisuudha. Aanaa Gindabarat ganda gartokkee fi qarree sooree jedhaman keessatti mootummaan wayyaanee. 13,642 likes · 131 talking about this. 2019-09-16. caffee oromiyaa,Caffee,CO. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. Ambo University. buuura haaromsa keenyaati!. Obbo Dasaa Bulchaa wayita gabaasa Manneen Murtii Oromiyaa Bara 2010fi Kallattii Bara 2011 Caffeef dhiyeessan deemsa gara ijaarsa sirna dimookiraasiitti godhamaa jiru milkeesuuf shoorri seera hiikaa guddaa ta'uusaa eeranii, ergama kana galmaan gahuuf qindoominni qaamolee haqaa murteessaa akka ta'e ibsan. Mootoleen habashaa bara dhufaa darbaa ilmaan oromoo gidirsuu fi dararsuu hojii idilee godhatanii jiru. Average of 92 points in 10 community wine reviews on 2012 Paul Bara Champagne Grand Cru Spécial Club Rosé, plus professional notes, label images, wine details, and recommendations on when to drink. Hagayya gaafa 7 bara 2013 Manni Murtii Wayyaanee dhaddacha ooleen galmee barataa Dachaasaa Wiiruu jalatti barattoota Oromo 24 irratti murtii fudhate murtii haqa irraa jallatee fi duula ta’e jedhamee ummata Oromoo irratti baname waan ta’eef jallina haqa Oromoo kanaaf mootummaan Wayyaanees ta’e gartuun sirnicha tajaajiluun miidha hanga hin qabne baratootaa fi addattis ummata Oromoo irraan. #Ethiotelecom "Preparing for A Different Tomorrow" Ms. net attackwap. Ummatni Oromoo fi dargaggootni Oromoo addatti ammo barattootnii University, Kolejotaa fi Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi Lammaffaa torbanoota lamaan darbe gaaffii sirna fi seeraa Mootu mmaan Oromiyaa akka deebisuu fi mirga abbaa biyyummaa Oromoo gaafataa turre. This Community is a social organization, established in 2004 by Oromo Refugees in Egypt. – Ilaalcha Oromoo: Barroo Eennummaan Oromoo Irraa baratamu. 3 DUDHAALEE (VALUES) • Itti gaafatamummaa • Iftoomina • Tajaajila maamila giddu galeessa godhate kennuu • Seera gibiraa fi taaksii kabajuu. a/t/geejjibaa. "Dear Mike Bara," 99 Comments Nearly half of 600 Muslim-American citizens polled who plan to vote in the 2012 presidential election believe parodies of Muhammad. TIGRAAYII SIMANNAA BARA HAARAYAA. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. oromiyaa, , Videos of oromiyaa, Click to view on YouTube11:32አማርኛ ዜና 11 12 2011836 views · 3 months agoYouTube › OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network], Click to view on YouTube25:58OBN Caamsaa 20, 2011 - Oduu galgalaa12K views · 5 months agoYouTube › OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network], Click to view on YouTube45:10ገፅ ለገፅ 07 12 201110K views · 3 months. Jag tror att den kan vara till hjälp. txt) or read online for free. Efireem Taklee bara baajataa 2012 ti lammiilee Itiyoophiyaa miiliyoona 3'f carraa hojii uumuuf karoorri qabamuu himan. 00 (Biiliyoona afurtamii jahaafi miiliyoona dhibba afuriifi miiliyoona afurtamaafi kuma dhibba tokkoof kuma jahaatamii. Nuyi Jaarmayootni qabsoo bilisummaa ummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa afur haala warraaqsaa Oromiyaa walgahee bulchiinsa yakkamaa Adda Bilisummaa Ummata Tigray (EPRDF/TPLF) rooraase, cimsuu fi, hegeree qabsoo bilisummaa, mirga hiree- murannaa Oromiyaa fi hariiroo ummatoota naannoof addunyaa waliinii irratt, hojiif dirqama keenya wal-hubannoodhaan. Qophii karoora bara 2012 irratti hundaa'uun raawwii hojii Kurmaana 1ffaa kan xiinxale koreen kun, dubartoonniifi dargaggoonni hojii kenna tajaajila lammummaa keessatti hirmaannaan taasisaa turan, aadaan qusannoo dubartootaa, bakka oolmaa Ispoortii dargaggootaa sadarkaan jiru cimsuuf hojiin adda baasuufi abbaa qabeenyummaa mirkaneessuuf. a/t/daandiiwwanii. CAFFEE - (Sad. Le 2 décembre 2012, il sort Guere Guerê dans le même univers que son dernier clip. Waajjirri Caffee Oromiyaa gitoota banaa armaan gadii irratti #Jijjiirraan dorgomsiisee qacaruu waan barbaaduuf iyyaattoonni ulaagaa armaan gadii guuttan Sadaasa 05 - 15 Bara 2012tti #Saarbeetii (Calcalii) Daariktooreetii Bulchiinsa Humna Namaa Lak. S irratti kan. They questioned her about her husband's political connections. (Oromedia, Finfinnee, 16 Mudde 2015) Mootummaan Wayyaanee pirojeektii saamicha lafa Oromiyaa ittiin samuuf baafate dhoksaan hojiitti akka hiikamu hojjachaa jiraachuu ragaan saaxilu argame. Ummatii Oromoo erga. Email to friends Share on Facebook - opens in a new window or tab Share on Twitter - opens in a new window or tab Share on Pinterest - opens in a new window or tab. Manni marichaa kaabinee haaraa muummichi ministiraa dhiyeesse raggaasise Finfinnee, Onkololeessa 22,2009–Muummichi Ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany kaabinee isaanii haaraa Mana Maree Bakka Bu'ootaa Ummataaf dhiyeessuun raggaasifatan. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Haqa qabna, saba guddaa qabna, waliin qabsoofnet waliin bilisoomna. The 2012-13 annual report of the company indicated that Karuturi has developed some 14 thousand hectares of land. Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. Publisher: Afran Qalloo University Press (AQUP) (2012) Short Description: This book is designed for people, both within and outside Oromo Diaspora, who desire to speak, write and read the Oromo language (Afan Oromo. Posted on January 23, 2012 by biiftuubilisummaa. CAFFEE - (Onk. Dubdeebiin karoora hojjii bara 2012 caffeen kenamee fi dubdeebiin raawwii hojjii kurmaana 1ffaa manneen Marii aanaalee fi magaalotaa koree fooramiitiin xiinxalame koree foramiitiin dhiyaachuun irratti ni mari'atamee 4. Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara 2011 fi Karoora Hojii bara 2012 irrattis kan mari'tamu ta'a. Bara ijollummaa. Uummanni Oromoo Hundi baga bara Haaraa 2012 isiniin gahe !!! Kolleejjiin keenya, miseensota poolisii Gaachana Uummata keenyaa ta'an bara baraan leenjisee lammii isaatiif gaachana akka ta'aniif hojjataa kan jiru yoo ta'uu, madaallii Gahumsa Dhaabbilee Barnoota Sadarkaa ol'aanoo guutuun, gara sadarkaa Yuunivarsiitii Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti waan guddateef Uummanni Oromoo hundi. walaloo Lataa Qana,ii jala bultii bara haaraa 2012 official video 2019 - Duration: 13:38. Caffeen Oromiyaa baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2009 raggaasee jira. 46,440,163,819. Bara 1993_1995 jiddutti dura taa'aa walii galaa tahuudhaan taliiga bulchiinsaa gaafatama walii galaa tahuudhaan hogganaa osoo jiruu guyyaa 10/05/1995 tti lolli hamaan mooraa inni jirutti itti tahuun Jaal Buruuysoo Boruu murtii mataa isaa fudhachuun harka diinaa seenee qabamee wareegamuu irra jedhee murtii mataa isaatiin ofii isaatiif boombii. Bara 2012 tti dhiyeessa tekinolojii guddisuun sadarkaa ooyirutti jijirrama bu'uraa fiduu dha. Gadaamessa dubartoota 39f dubartoota biroorraa dabarfameen daa’imman 11 akka dhalatan ragaaleen yaalaa ni agarsiisu. Beeksisa Hojii fi Odeeffannoo wayitawaa. Sirreessa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa Bara 25 Lakk 32 Waxabajjii 14 Bara 2010 baherratti beeksisa Obbo Shawaa Alaayyuu Waalellinyiifi Aadde Tsiggee Damisee mana Aadde Tsiggee Gabruu mana jireenyaa Magaalaa Adaamaa Ganda qabate yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee irraa kaasee Migiraa keessatti galmaa’ee iddoo mana jireenyaa qajeelfamee. Oromo Drama Videos - Habesha Movies - 5. 500 Bara 2012 PNL. Abdullaahi Hararii Ijoollummaan Barnoota diina Islaamaa Quraanaa fii Fiqhi bakka dhalatetti baratee jira. Since the death in 2012 of the country’s mercurial Prime Minister Meles Zenawi, who ruled with an iron fist, the EPRDF has been struggling to maintain its hallmark of internal cohesion. Bara 1993_1995 jiddutti dura taa’aa walii galaa tahuudhaan taliiga bulchiinsaa gaafatama walii galaa tahuudhaan hogganaa osoo jiruu guyyaa 10/05/1995 tti lolli hamaan mooraa inni jirutti itti tahuun Jaal Buruuysoo Boruu murtii mataa isaa fudhachuun harka diinaa seenee qabamee wareegamuu irra jedhee murtii mataa isaatiin ofii isaatiif boombii. Hogganoonnii fi qabsawoonni bara jireenya isaanii irra-guddaa mirgaa fi bilisummaa ofii fi kan saba isaanii jecha wareegama qaqqalii bifa hedduun itti kaffalan hará gahan wanta hubatan qabu jedheen abdadha. New 2017 oromo drama saliha sami filima jaalala Afaan oromo new 2017. Ayyaanni Riivaanii Adii akka naannnoo keenyatti yeroo 13ffaaf Koll … eejjii Fayyaa Hospitaala Adaamattii Muddee 16 bara 2012 kabajame. Ilmaan Oromoos uffata aadaa isin uffattan kan ABOti jechuun mana hidhaatti ukkaamse. Mootummaan EPRDF irreecha bara 2012 irratti dargaggoota Oromoo 200 ol diddaa kaasuuf jettu yakka jedhuun ukkaamsuun isaa kan yaadatamu bara 2013 kanas magaala Duukam keessatti jala bultiidhaa qabatee sakattainsa eegaleen Oromoota heddumminaan hidhaa jira. Biyya heeraafi seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaafi ummataati! Bara 23 Lakk. Ethio telecom. Pireezidantiin MMWO Kab. Manni marichaa kaabinee haaraa muummichi ministiraa dhiyeesse raggaasise Finfinnee, Onkololeessa 22,2009-Muummichi Ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany kaabinee isaanii haaraa Mana Maree Bakka Bu'ootaa Ummataaf dhiyeessuun raggaasifatan. Is Gov't organization that give Assessment in. Gadaamessa dubartoota 39f dubartoota biroorraa dabarfameen daa'imman 11 akka dhalatan ragaaleen yaalaa ni agarsiisu. Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 15, bara 2013 kabajata. Beeksisa Hojii Ergaa Keessan Nu Qunnamaa Poolisii Godinaalee Bara 2012 tti hojii poolisii fakkeenyummaafi amantaa uummataa qabuun hawaasa gocha yakkaa jibbee. oromiyaa, , Videos of oromiyaa, Click to view on YouTube11:32አማርኛ ዜና 11 12 2011836 views · 3 months agoYouTube › OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network], Click to view on YouTube25:58OBN Caamsaa 20, 2011 - Oduu galgalaa12K views · 5 months agoYouTube › OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network], Click to view on YouTube45:10ገፅ ለገፅ 07 12 201110K views · 3 months. Posts about Oromo Media Network written by OromianEconomist. Iddoon kun yeroo amma konkolaataa 93'f tajaajila turtii kennafitti kan jiru yommuu tahu,bakki argama isa immoo 1500 4th St. " Scope of Application This proclamation is applicable to all tax payers of the National Regional Government of Oromia and the. Jag tror att den kan vara till hjälp. 74/2003 of Oromia National Regional State Proclamation No. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. Fear of Torture HRLHA Appeal and Urgent Action Public: August 11, 2012. Mootummaan EPRDF irreecha bara 2012 irratti dargaggoota Oromoo 200 ol diddaa kaasuuf jettu yakka jedhuun ukkaamsuun isaa kan yaadatamu bara 2013 kanas magaala Duukam keessatti jala bultiidhaa qabatee sakattainsa eegaleen Oromoota heddumminaan hidhaa jira. Manni marichaa kaabinee haaraa muummichi ministiraa dhiyeesse raggaasise Finfinnee, Onkololeessa 22,2009–Muummichi Ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany kaabinee isaanii haaraa Mana Maree Bakka Bu'ootaa Ummataaf dhiyeessuun raggaasifatan. buuura haaromsa keenyaati!. He asked Kenya, which took the responsibility to be a neutral venue, and as a facilitator to investigate fully the incident and request the Ethiopian government to return the abductees. 12 caalun hojjetamaa jiraachuusaanii Biiroon Maallaqaafi Waltainsa Dinagdee Oromiyaa beeksise. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Doorii maroo !Simaare yaa Gadaa jiituu jedhee taphataa deema. View Telegram channel's statistics "Oromo Pictures 📷" - @oromobeauty. Aug 10, 2015 · Raadiyoo Saogalee Oromoo (Oromo Voice Radio), a clandestine broadcaster targeting Ethiopia and transmitting from Issoudun (France), was logged on …. Ramadhan is a month of many things for the Muslims: it is a month of mercy, forgiveness, blessing, worship, exertion, devotion, and discipline. a/t/geejjibaa. qajeelcha bulchiinsa mana sirreessaa. Barri sun bara doonichoon Habashaa Raas Immiruu jedhamu Nugusan wakkala jedhee Goree qubatee. Dudhaalee firiiwwaan qorannoo irraa argamu ni beeksisa. CAFFEE - (Sad. Raas, Achirraa faarri itt toluu didnaan biyyaa bahuuf karaa Sayyoo kaanaan Bure irratt Odaa Jooteen ittifame. 4 Tajaajiltoonni Waaqayyoo amanamoon bara duriitti turan tokko tokkos haala isaan mudatetti baayʼee abdii waan kutataniif duʼuu akka qaban isaanitti dhagaʼamee ture. Obbo Dasaa Bulchaa wayita gabaasa Manneen Murtii Oromiyaa Bara 2010fi Kallattii Bara 2011 Caffeef dhiyeessan deemsa gara ijaarsa sirna dimookiraasiitti godhamaa jiru milkeesuuf shoorri seera hiikaa guddaa ta'uusaa eeranii, ergama kana galmaan gahuuf qindoominni qaamolee haqaa murteessaa akka ta'e ibsan. 20, 2012 – Dhaabbilee miidiyaa hawaasummaa keessaa tokko kan ta’e tuwiitar ergaawwan waa’ee siyaasaa beeksisan dabarsuu dhorkuuf jedha. BEFO Bara Bajaata 2012 keessatti ogeeyyii Fayyaa sadaarkaa digirii duraa ogummaa garagaraa qabaniif gitoota iddoo Hojii banaa sadrkaa Dhaabbilee Fayyaa keessaa jiraniif beeksisa baasee galmee xumuruun isaa ni yaadatama. The report also indicated that some 21 thousand tons of maize has been harvested on four thousand hectares. afaan-oromoo. " Amendament 1) Definition: Under definition of Proclamation No. dhimmoota dubartii fi da'imani. Barri sun bara doonichoon Habashaa Raas Immiruu jedhamu Nugusan wakkala jedhee Goree qubatee. Waajjirri Caffee Oromiyaa gitoota banaa armaan gadii irratti #Jijjiirraan dorgomsiisee qacaruu waan barbaaduuf iyyaattoonni ulaagaa armaan gadii guuttan Sadaasa 05 - 15 Bara 2012tti #Saarbeetii (Calcalii) Daariktooreetii Bulchiinsa Humna Namaa Lak. Home > Community Planning & Economic Development. Iddoon kun yeroo amma konkolaataa 93'f tajaajila turtii kennafitti kan jiru yommuu tahu,bakki argama isa immoo 1500 4th St. 20,2012-Paartiileen Siyaasaa Oromoo dantaa uummata oromoo kabachisuuf qindoominaan hojjachuuf Hoggansa Gaaddisa Oromoo hundeessan. Ibsa ABO Amajjii 23,bara 2012. Karaa Gimbii yaallaanis, Guyii irratt humni Konfedereeshin Oromoo Lixaa dhaabeeni. Aartist Abbabach Ajjamaa barnoota kutaa 12 xumurtee hojii barbaacha otoo beeksisa ddubbistuu aartii waliin wal-agartee. Erga bara 2012 Konnektikeet keessatti namoonni 26 dhumanii dhukaasa mana barumsaa keessatti banamuun lubbuu namaa galaafate isa cimaadha. Akkas jechuun warra kana keessaa namni 'ID' Finfinnee qabaatu hin jiru; yoo jiraates baayyee xiqqoo ta'a jechuudha. There is a yaoi equivalent to this, and it is called "gachi muchi"-- it is written by women, for women. 170/2012 as A Proclamation Enacted to Revise the Powers and Duties of Oromia National Regional State Executive Organs Amendment Proclamation No. a/t/daandiiwwanii. ) It is a practical handbook for anyone who speaks and writes the English language. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Ni lolu moo ni gabbaruu utuu hin murteeffatin hankaaffaman. Oromia Occupational Competency Assurance Agency Communication Page. 12 caalun hojjetamaa jiru Gaaddisee Ittaanaatiin Naannoo Oromiyaatti piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Party discipline was severely strained during the murky transition as well as the two-year-long sit-ins by the country's restive Muslim population. 46,440,163,819. pdf), Text File (. CAFFEE - (Onk. 171/2012, Page 2 1. March 13, 2012; Finfinnee. This Champagne Rose wine has received good scores from various critics: the 2012 vintage was given a score of 93 by Luca Gardini. Government Organization. New 2017 oromo drama saliha sami filima jaalala Afaan oromo new 2017. 1 post published by oromoland on May 13, 2013. 10 19 Bitootessa bara2009 2008 Lakk. Bara-lacha – Lahaul Posted on June 26, 2012 by Sahil Verma Bara-lacha la also known as Bara-lacha Pass , or Bārā Lācha La (el. Yaa’ii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa’e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Muudama Miseensota Kaabinee 13 haaraafi 4 ammoo Miseensota Mana Mare Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa durii keessaa bakka jijjiiruun muudamaaf dhiyeessun Caffeen mirkaneessisanii jiru. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Doorii maroo !Simaare yaa Gadaa jiituu jedhee taphataa deema. " Scope of Application This proclamation is applicable to all tax payers of the National Regional Government of Oromia and the. Karaa Gimbii yaallaanis, Guyii irratt humni Konfedereeshin Oromoo Lixaa dhaabeeni. Ethio telecom. Iddoon kun yeroo amma konkolaataa 93’f tajaajila turtii kennafitti kan jiru yommuu tahu,bakki argama isa immoo 1500 4th St. Isaanuummoo hojii barbaachaaf gara kibbaa jiru. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. Haalotni kunneenis kan gabaasa Amneest Intenaashinal kan bara 2014 Sababa An Oromoo ta'eef (reportBecause I am Oromo) jedhuun kan hidhamtootni Oromoo duraa gaafatamaniin baayyee wal fakkaata. Sedan tänkte jag försöka göra något och började skriva den här lilla svensk-oromiska ordboken. (Melbourne, Victoria, 27 May 2014) - The Waaqeffannaa Association in Victoria Australia (WAVA), a non-profit religious organization incorporated under the Associations Incorporation Reform Act 2012 in Victoria, condemns the killing, torturing, and arresting of students in Oromia. Beeksisa Uffata Aadaa Waanofii Final Huccuu Aadaa Oromoo 14 1 2012 - Duration: 0 Jawar mohammed Filannoo bara 2020 kan akka Ethiopia 2012 gaggeeffamu kana irratti ni hirmaata. " Scope of Application This proclamation is applicable to all tax payers of the National Regional Government of Oromia and the. SiiTube | Ethiopians in Frankfurt confront information minister Getachew Reda. San booda gandarraa deemee bakka adda addaatti baratee jira. Isaanuummoo hojii barbaachaaf gara kibbaa jiru. They questioned her about her husband’s political connections. Biyya heeraafi seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaafi ummataati! Bara 23 Lakk. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira. Finfinnee, Muddee 21, 2012 (FBC) - Mootummaan Mana Maree Gorsaa Diinagdee Walabaa hundaa'ufi. (SBO/VOL - Waxabajjii 03,2017) Biiroon Barnoota OPDO Oromiyaa keessatti tartiiba qubee Afaan Oromoo A B C E F…. Ni lolu moo ni gabbaruu utuu hin murteeffatin hankaaffaman. CAFFEE - (Onk. ⚽️Chaneli sporti kan kenya kan orma ha calchifnu Odule sporti kam barbadu? 🔁 tapha LIVE 🔁 jijirra taphatota 🔁 odule waytawa wa'e Oromumma 🔁 photo taphatota argachuf ⚽ odule sporti maraf fago hin demtan nuti dhihadha yada fi gafin yo jirate @anugmal. Efireem Taklee bara baajataa 2012 ti lammiilee Itiyoophiyaa miiliyoona 3’f carraa hojii uumuuf karoorri qabamuu himan. Yaa'ii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa'e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Muudama Miseensota Kaabinee 13 haaraafi 4 ammoo Miseensota Mana Mare Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa durii keessaa bakka jijjiiruun muudamaaf dhiyeessun Caffeen mirkaneessisanii jiru. Email to friends Share on Facebook - opens in a new window or tab Share on Twitter - opens in a new window or tab Share on Pinterest - opens in a new window or tab. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Rakko bara 2012 guutuu na mudataa tureerraa kan ka’e, gara baqaa deemudhaan kunoo amma Ameerikaa keessattin argamaa. Salphina WMOEthiopia keessa hawaasa Oromoo biyya alaa waliin dhahuuf jecha sagantaan dhimma "Diaspora affair" jechuun Wayyaaneen karoora bara 2012 fi 2013f hojii irra oolchuuf baafatte bakkaan. Iddoon kun yeroo amma konkolaataa 93’f tajaajila turtii kennafitti kan jiru yommuu tahu,bakki argama isa immoo 1500 4th St. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Bara Faranjootaa 2016 Saa'oo Pooloo Braaziilitti yaala baqassanii wallaanuuu sa'aa 10 fudhatee fi sanaana boodas deeggarsa yaalaa daa'ima horachuu taasifameefin amma haadha daa'imaa taatetti. CAFFEE - (Onk. org) - Gabaasaa: Ebla 27/2012 FDG Gootota dargaggoota Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa jabaatee itti fufuun guyyaa har'aa Ebla 27,2014 falmaa jabaa keessa oolan. dhimmoota kominikeeshinii. 23,2015 Mootuummaan Oromiyaa, kaayyoon inni guyyaa Diyaaspooraa Oromoo qopheesseef, tokkummaa hawwaasa Oromoo biyyoota alaa keessa jiran diiguuf akka ta'e, namoonni OMN'f yaada kennaniin beeksisan. Waajjirri Caffee Oromiyaa gitoota banaa armaan gadii irratti #Jijjiirraan dorgomsiisee qacaruu waan barbaaduuf iyyaattoonni ulaagaa armaan gadii guuttan Sadaasa 05 - 15 Bara 2012tti #Saarbeetii (Calcalii) Daariktooreetii Bulchiinsa Humna Namaa Lak. Mootummaan EPRDF irreecha bara 2012 irratti dargaggoota Oromoo 200 ol diddaa kaasuuf jettu yakka jedhuun ukkaamsuun isaa kan yaadatamu bara 2013 kanas magaala Duukam keessatti jala bultiidhaa qabatee sakattainsa eegaleen Oromoota heddumminaan hidhaa jira. Guyyaan galmee barattoota haaraa kan bara 2012 Fulbaana 28-30tti ta'uu miidiyaadhaan beeksisuun keenya ni yaadatama. 1 post published by oromoland on May 13, 2013. Damichaan namoota beekumsa bal'aa qaban mana marichaatti dabaluu. 04 Bara 2012) : Baalfaafi Keemikaalota hawaasa miidhaa jiran akkaataa dhaabsisuun danda'amu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun cimanii hojjechuu akka qaban Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Obbo Tasfaayee Gashoo ibsan. Son premier clip vidéo sort le 6 août 2012 et est vu plus de 5 720 647 vues. San booda gandarraa deemee bakka adda addaatti baratee jira. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. A adeemsifame keessatti Chaarterii mootummaa Ce'umsa. Waaqayyo erga jeennata?(Genet) keessatti isa galchee booda waan hunda irratti ol aantummaa kenneefii, akka bitus,akka bulchus erga godhee booda,ija muka tokko kan badaa fi tolaa beeksiftu qofa hin nyaatin yoo isa nyaate du'a bara baraa ni duuta jedheen. - Ilaalcha Oromoo: Barroo Eennummaan Oromoo Irraa baratamu. Kutaan ibsaa/hiikaa (defini ons) jiraa ©o akka imaamma chaan bu‐. Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara 2011 fi Karoora Hojii bara 2012 irrattis kan mari'tamu ta'a. A adeemsifame keessatti Chaarterii mootummaa Ce'umsa. 47,107 likes · 1,264 talking about this. BEFO Bara Bajaata 2012 keessatti ogeeyyii Fayyaa sadaarkaa digirii duraa ogummaa garagaraa qabaniif gitoota iddoo Hojii banaa sadrkaa Dhaabbilee Fayyaa keessaa jiraniif beeksisa baasee galmee xumuruun isaa ni yaadatama. Efireem Taklee bara baajataa 2012 ti lammiilee Itiyoophiyaa miiliyoona 3'f carraa hojii uumuuf karoorri qabamuu himan. ) It is a practical handbook for anyone who speaks and writes the English language. Scribd is the world's largest social reading and. Bara 1987 hojiitti yeroo gallu tiyaatira 'Daawwitii Jireenyaa' jedhamu. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Posts about News in Afaan Oromo written by OromianEconomist. Party discipline was severely strained during the murky transition as well as the two-year-long sit-ins by the country's restive Muslim population. CAFFEE - Sad. "Beeksisi karaa interneetii gaggeeffamu humna kan qabuu fi daandii daldalaa isa guddaadha. Irreecha (Irreessa) Birraa Oromoo kan Bara 2014 ((akka lakkoobsa Oromootti kan Bara 6408) akka gaariitti karooreffatamee, haala oo'aa fi bareedan kabajame. Hanga ammaatti tarkaanfiin golgaa amantiitiin ummata nagaa irratti fudhatame hundi isaa Oromiyaa keessa. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira. 47,107 likes · 1,264 talking about this. Hagayya gaafa 7 bara 2013 Manni Murtii Wayyaanee dhaddacha ooleen galmee barataa Dachaasaa Wiiruu jalatti barattoota Oromo 24 irratti murtii fudhate murtii haqa irraa jallatee fi duula ta’e jedhamee ummata Oromoo irratti baname waan ta’eef jallina haqa Oromoo kanaaf mootummaan Wayyaanees ta’e gartuun sirnicha tajaajiluun miidha hanga hin qabne baratootaa fi addattis ummata Oromoo irraan. They questioned her about her husband's political connections. com pencarian. Dubbii Osoo Hin Qulqulleeffatin Miidiyaatti Bahanii Ummata Burjaajessuun Qaama Biyya Bulchu Irraa Hin Eegamu (Ibsa ABO - Sadaasa 08, 2018) Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Adimaasuu Daamxoo ibsa haala yeroo irratti Onkoloolessa 27, 2011 (Sadaasa 6, 2018) OBN irratti kennan keessatti odeeffannoo dogoggoraa ummataaf dabarsan. Bara 1910 Magaalaa Harar keessatti dhalate. CAFFEE - (Onk. Badhaasa guddicha addunyaa kana ilaalchisuun sirni simannaa fi gammachuu Kamisa Muddee 2/2012 (ALI)ganama sa'a 12:00 irraa eegalee bakka qeerroowwan,qarreewwan, abbootii, haadhoolii fi qaamootni hawaasaa garaa garaa argamanitti buufata xiyaarraa idil addunyaa Boolee irraa kaasee hanga Masaaraa miotummaatti ni geggeeffamma. bara 2012 4500 + 1172= 5672 ta'a jechuudha. Oromo Drama Videos - Habesha Movies - 5. Sirreessa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa Bara 25 Lakk 32 Waxabajjii 14 Bara 2010 baherratti beeksisa Obbo Shawaa Alaayyuu Waalellinyiifi Aadde Tsiggee Damisee mana Aadde Tsiggee Gabruu mana jireenyaa Magaalaa Adaamaa Ganda qabate yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee irraa kaasee Migiraa keessatti galmaa’ee iddoo mana jireenyaa qajeelfamee. Beeksisa: Oromoonni bakka 2012 ዓ. Dargaggoonni Oromoo cicha qaban kun barattoonni abjuun isaanii dhugoomee akka milkaa’an gochuuf qophee ta’uu isaanii dubbatu. ##### Caffeen Walgahiisaa Idilee 4ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaatiin Wixinee Labsii Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2009 ittiin raawwatamu Birrii Bil. Hanga bara 2017 ti ammoo lammiilee miiliyoona 14’f carraa hojii uumuuf hojjetamaa jira. Here are some of live pictures, videos and reports refer to Irreecha Oromo Thanksgiving 2014 (6408 in Oromo Calendar) Season Global Events Planning and Celebration. It effectively documents the Oromo students movement and the brutal response of the Ethiopian regime in a chronological order, by date and place of incident, and is supported by photographs and links to the main source of the information on each incident. Posts about Oromo Media Network written by OromianEconomist. 31,671 likes · 1,578 talking about this. Oromia Occupational Competency Assurance Agency Communication Page. Bara 2012 tti sirna bulchiinsa gibiraa fi taaksii ammayyaa'aa fi haqa qabeessa ta'e diriirsuun galii dinagdeen naannichaa maddisiisu gahumsaan sassaabuu. Sex is as great a part of the Mystery which is life as anything else. - Ilaalcha Oromoo: Barroo Eennummaan Oromoo Irraa baratamu. Dubbii Osoo Hin Qulqulleeffatin Miidiyaatti Bahanii Ummata Burjaajessuun Qaama Biyya Bulchu Irraa Hin Eegamu (Ibsa ABO - Sadaasa 08, 2018) Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Adimaasuu Daamxoo ibsa haala yeroo irratti Onkoloolessa 27, 2011 (Sadaasa 6, 2018) OBN irratti kennan keessatti odeeffannoo dogoggoraa ummataaf dabarsan. Ramadhan is a month of many things for the Muslims: it is a month of mercy, forgiveness, blessing, worship, exertion, devotion, and discipline. 12 caalun hojjetamaa jiru Gaaddisee Ittaanaatiin Naannoo Oromiyaatti piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. " Amendament 1) Definition: Under definition of Proclamation No. The 2012-13 annual report of the company indicated that Karuturi has developed some 14 thousand hectares of land. 74/2003 of Oromia National Regional State Proclamation No. Beeksisa Hataattamaa raawwii bara 2011 fi karoora bara 2012 irratti hubbannoo guyyoota sadiif kennamee walihubannaa caasaa naannoo hanga aanaatti jiruu. Kutaan ibsaa/hiikaa (defini ons) jiraa ©o akka imaamma chaan bu‐. S irratti kan. Manni marichaa miseensota dhimma diinagdeerratti yaada gorsaa dhiyeessan 15 kan hammatedha. "Beeksisi karaa interneetii gaggeeffamu humna kan qabuu fi daandii daldalaa isa guddaadha. Raawwii karoora hojii bara 2012 irratti tooftaa raawwii fi Sirna madaallii raawwii hojii irrattis Ogeessota Biiroo Paabilik Sarviisii Oromiyaatiin leenjiin kennamaa jira.